Op weg naar 85 jaar TIG, deel 2

In de jaren veertig was TIG 5 jaar niet actief, vanwege de tweede wereldoorlog. Alle verenigingen moesten zich namelijk aanmelden bij de cultuurkamer en dat wilde TIG niet. Was de vereniging tijdens een groot deel van de veertiger jaren inactief, in de jaren vijftig sloeg TIG keihard terug met vele opvoeringen, bals en vieringen van jubilea.

Na de tweede wereldoorlog was het vermaak in de vrije tijd schaars, er was nog geen televisie bijvoorbeeld. Mensen omarmden een initiatief als TIG dan ook van harte en men zette zich er dubbel en dwars voor in.

In dit deel van de geschiedschrijving over TIG concentreer ik mij op de jaren ’40 en ’50.

TIG begint kort na de tweede wereldoorlog, op 15 december 1945, weer met het stuk ‘haar laatste wil’, een herhaling van 7 april 1934. In 1946 en 1947 speelt TIG twee stukken per jaar en van 1948 tot en met 1959 speelt het gezelschap maar liefst drie stukken per jaar! TIG is dus weer helemaal terug.

In de jaren ’40 en ’50 wordt er gerepeteerd op verschillende plekken. In eerste instantie in het huis van de heer I. Boom sr. aan de Mauritsstraat 12a. De nazaten van de heer Boom werden ook actief in het toneelgebeuren en algauw werden de repetities verplaatst naar de Utrechtse Veer 17 alwaar I. Boom jr. als kleine zelfstandige het vak van herenkapper beoefende. Zeven jaar werd daar gerepeteerd, de vereniging is er de familie Boom nog steeds dankbaar voor.

In 1955 wist TIG beslag te leggen op een zaaltje in Café De Kleine Burcht (het huidige Einstein) op de Nieuwe Rijn. In dit pand is bijna 20 jaar door TIG gerepeteerd.

1955 was ook een jubileumjaar voor TIG. De vereniging bestond 25 jaar. Dit werd groots gevierd met verschillende activiteiten. De viering van het jubileum werd verspreid over twee jaar; 1955 en 1956.

Op 10 december 1955, de oprichtingsdatum van TIG, was er een grootse avond in de stadsgehoorzaal; souper met bal na. Van die avond zijn er foto’s bewaard gebleven, waarvan er hier enkele te zien zijn. Ook het feestprogramma is bewaard gebleven, daar hiervan ook wat van de inhoud. Let vooral op de vele adverteerders in het programmaboekje!

 

img076  img072img068

 

Naast de opvoeringen, bals, dineetjes en jubilea, maakten de leden van TIG ook uitstapjes met elkaar:

 

img066

 

 

De jaren ’40 en ’50 betekenden vijf jaar van gedwongen rust voor de vereniging, waarna TIG keihard terugsloeg met vele opvoeringen en vele feestelijke activiteiten. Waar er tijdens de tweede wereldoorlog slechts een paar vergaderingen waren, zo veel activiteiten waren er in de jaren die volgden ná de donkere periode. TIG bewees zijn bestaanszekerheid door het actief optreden met een heel scala aan stukken. Ook werden de jubilea uitgebreid gevierd, met als hoogtepunt het feestseizoen van 1955-1956. Tot Ieders Genoegen had zich definitief op de Leidse kaart gezet en kon al terugblikken op een bewogen historie.

 

Felicitaties van de ledenPolonaise in de stadsgehoorzaal t.g.v. het 25-jarig bestaanNa afloop van het diner nog een gezellig dansje

 

Bron: -1930~1980 Tot Ieders Genoegen of ‘Hoe een toneelvereniging 50 jaar werd!’

-Met vriendelijke dank aan Corry van Doorn voor het beschikbaar stellen van de foto’s.

Vergelijkbare berichten