Over TIG...

TIG is opgericht in 1930 en daarmee een van de oudste amateurtoneelverenigingen van Nederland.

De Geschiedenis van Toneelvereniging 'Tot Ieders Genoegen'

De lange geschiedenis van Toneelvereniging ‘Tot Ieders Genoegen’ begint in 1930. Aan de Langegracht in Leiden stond een fabriek, een textielfabriek: Clos en Leembruggen. Deze fabriek had een fabriekstoneelvereniging. Deze vereniging werd op een gegeven moment opgeheven. Dit betekende het verlies van een creatieve vrijetijdsbesteding voor heel veel mensen. Een van hen was Jo Bodenstaff, de regisseur van de opgeheven vereniging. Samen met nog enkele anderen besloot hij buiten de fabriek met toneelspelen door te gaan. Op 10 december 1930 werd de toneelvereniging ‘Tot Ieders Genoegen” opgericht.

Jaar
0 +
Voorstellingen
0 +
Leden
0 +
Dec 1930
Toneelvereniging Tot Ieders Genoegen opgericht

Toneelvereniging ‘Tot Ieders Genoegen’ of TIG wordt opgericht door Jo Bodenstaff en de heren Werk, De Zeeuw en Arentsen.

Aug 1932
Begin verslaglegging

Het is bekend dat De Heer de Zeeuw de eerste voorzitter is van TIG, en dat de opvoering ‘De Eerlijke Naam’ plaatsvindt.

1935
TIG krijgt haar eigen vaandel

Toneelvereniging Tot Ieders genoegen heeft in 1935 als cadeau voor het 5-jarig bestaan een prachtig vaandel gekregen, wat, tot op de dag van vandaag, elke uitvoering aan het publiek getoond wordt. Dit vaandel kon later, in het najaar van 1979 aanschouwd worden in museum de Lakenhal, waar het deel uit maakte van een speciale tentoonstelling. 

1936-1937
Beperkte Financiën en Weinig leden

Door gebrek aan financiën en te weinig leden vinden er geen opvoeringen plaats.

1940-1945
Geen opvoeringen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten alle verenigingen zich namelijk aanmelden bij de cultuurkamer en dat wilde TIG niet. 

Dec 1945
Eerste opvoering na de Tweede Wereldoorlog

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog voert TIG weer een stuk op: ‘Haar laatste wil’, een herhaling van 7 april 1934. 

1955
Repetities in Cafe de Kleine Burcht

In 1955 wist TIG beslag te leggen op een zaaltje in Café De Kleine Burcht (het huidige Einstein) op de Nieuwe Rijn. In dit pand is bijna 20 jaar door TIG gerepeteerd.

1955
TIG bestaat 25 jaar

1955 was ook een jubileumjaar voor TIG. De vereniging bestond 25 jaar. Dit werd groots gevierd met verschillende activiteiten. De viering van het jubileum werd verspreid over twee jaar; 1955 en 1956, compleet met een galafeest in de Stadsgehoorzaal. Hier zijn enkele foto’s van bewaard gebleven.

Na afloop van het diner nog een gezellig dansje
1960
Corry van Doorn-Boom wordt lid

Corry van Doorn-Boom werd in 1960 lid. Haar opa behoorde tot de eerste leden in de jaren ‘30 en haar vader speelde en regisseerde en haar moeder speelde al sinds de jaren ’40. Je kan dus zeggen dat ze is opgegroeid binnen de vereniging. Corry was tot 2023 secretaris en is nog steeds een betrokken lid bij TIG!

1963
Lies Beekman wordt lid

Lies Beekman hoorde in het voorjaar, ergens eind jaren ’50, haar buurvrouw hardop tekst reciteren. Het was mooi weer, dus de ramen stonden open. De toen nog jonge Lies Beekman, ze zal een jaar of 10-12 zijn geweest, was gelijk gegrepen. Ze wist dat ze dat ook wilde, toneelspelen. Ze is nog steeds lid en staat nog steeds regelmatig op de planken.

1974
Leidse Schouwburg wordt verbouwd

In 1974 werd de Schouwburg helemaal verbouwd en dus moest TIG voor  het opvoeren van haar stukken ook uitwijken naar een andere locatie. TIG speelde haar stukken in die periode in het Anthonius Clubhuis, naast de Schouwburg en de Stadsgehoorzaal, de derde ‘grote locatie’ waar TIG dus zijn optredens gedaan heeft.

1976
TIG werkt mee aan Soldaat van Oranje

Ook maakte TIG in de jaren 70 zijn film debuut. In 1976 verleende TIG haar medewerking aan de speelfilm ‘Soldaat van Oranje’ en is o.a. Corry van Doorn, die nog steeds op de planken staat, in beeld te zien. En in 1979 werkte TIG mee aan het toneelspel ‘Natuurlijke Historie’. Dat waren eigenlijk de eerste evenementen die TIG buitenom de reguliere producties deed, iets wat we tegenwoordig nog steeds doen als we de kans krijgen!

Dec 1974
John Donders wordt lid van TIG

Op 10 december 1974 werd John Donders lid. Hij heeft in al die jaren erg veel gedaan en betekend voor de vereniging. Van regisseren, voorzitter van het bestuur en regelneef. Als dank voor zijn werk in al die jaren is John dan ook een aantal jaar geleden tot erelid van de vereniging uitgeroepen. 

1980
TIG bestaat 50 jaar

De jaren ’80 werden ingeluid door de viering van het 50-jarig bestaan van TIG. Op 10 december 1980 was er een receptie voor leden en donateurs. Daarna werd er in Wienerwald (het tegenwoordige stadscafé van der Werff) gegeten door de leden. Alle leden kregen het boekje 1930-1980 Tot Ieders Genoegen of ‘Hoe een toneelvereniging 50 jaar werd’ aangeboden.

1980-1990
Jaren 80: eén-akters en thrillers

In de jaren ’80 werden er ook eenakters gespeeld: een stuk dat duurt tussen een half uur en drie kwartier. Op een avond kun je dus drie eenakters spelen, en komen er veel meer mensen aan bod. Ook deden we meer thrillers dan nu. Er was meer afwisseling tussen thrillers, drama’s en kluchten. Ook toneelspel kwam meer aan bod. Het is pas later dat TIG zich meer ging richten op wat het publiek wilde en de meeste donateurs houden van blijspelen.”

1990-2000
Jaren 90: onbezorgde jaren

De jaren ’90 waren bij TIG vrolijk en onbezorgd.  Er werden veel blijspelen en kluchten gespeeld, maar ongeveer om de drie stukken kwam er een serieuzer stuk. De repetitie was, net als nu op de woensdagavond en de uitvoering vond eveneens op de maandagavond plaats. Er waren wel minder heren dan dames, maar er waren niet echt te weinig heren. Alle heren- en damesrollen konden altijd wel worden ingevuld.

2000-2010
Een nieuw millennium: Tijden veranderen

De jaren 2000 kenmerkten zich door verandering. TIG is heel lang intern gericht geweest. In 2010 en 2011 waren we nog hard bezig ons hoofd boven water te houden, alles moest worden herzien, van de programmaboekjes tot het spelen in de schouwburg. Vanaf 2012 was de economische situatie echter stabieler geworden en konden we de vraag gaan stellen: ‘wat willen we eigenlijk als vereniging?’

Jan 2011
Voorzitter Ton Barnhoorn overlijdt

In november 2010 speelden we het stuk ‘Hotel de Roskam’. Daarin speelde Ton Barnhoorn, de toenmalige voorzitter, ook mee. In januari 2011 kwam het telefoontje dat Ton overleden was en dat voelde als een mokerslag. Iedereen was erg aangeslagen door dit plotselinge verlies. Ton was onze stabiele basis, een voorzitter die alles goed regelde, en die viel opeens, zomaar weg. Anthon van der Meijden nam toen de rol van voorzitter ad interim op zich en stelde zich in 2012 kandidaat als voorzitter.  

Heden
Coronavirus legt de wereld plat, maar TIG gaat door en verjongt

Ook TIG wordt in 2020 en 2021 geraakt door de uitbraak van de Corona pandemie. Een aantal producties moet worden gestopt, gestart, weer gestopt en weer opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk mag er weer worden opgetreden en in November 2021 staat TIG er weer met de uitvoering van ‘De Zoete Inval’. Sindsdien gaat TIG gewoon weer door met optreden: tweemaal per jaar in de Leidse Schouwburg. Ook komen er steeds weer nieuwe, jongere leden binnen bij TIG, dus we blijven ons richten op een zonnige toekomst.