Op weg naar 85 jaar TIG, deel 1

2015 is een bijzonder jaar voor onze vereniging, in december bestaat TIG namelijk 85 jaar! Een heuglijk feit dat dan ook groots gevierd gaat worden. In aanloop naar deze viering willen wij jullie graag een inkijkje bieden in de geschiedenis van onze vereniging. Maandelijks zullen er dan ook stukjes verschijnen op de website met meer informatie over de rijke geschiedenis van deze Leidse toneelvereniging.

Deze week beginnen we met de oprichting van Toneelvereniging Tot Ieders Genoegen!

Aan de Langegracht in Leiden stond een fabriek. Een textielfabriek: Clos en Leembruggen. Deze fabriek had een fabriekstoneelvereniging. Deze vereniging werd op een gegeven moment opgeheven. Dit betekende het verlies van een creatieve vrijetijdsbesteding voor heel veel mensen. Een van hen was Jo Bodenstaff, de regisseur van de opgeheven vereniging. Samen met nog enkele anderen besloot hij buiten de fabriek met toneelspelen door te gaan.

Op 10 december 1930 werd de toneelvereniging ‘Tot Ieders Genoegen” opgericht. Hierbij waren betrokken Jo Bodenstaff, de heer Werk en de heren de Zeeuw en Arentsen. Van de eerste twee jaar is niet veel bekend, omdat pas in augustus 1932 met verslaglegging werd begonnen. Hieruit kunnen we opmaken dat de heer de Zeeuw de eerste voorzitter was. Al spoedig werd Ton Arentsen de voorzitter en die is dat gebleven tot 18 mei 1965. Ook was er sprake van de heer J. de Ru sr., als zijnde de vader van TIG. Deze titel wordt echter later weer toebedacht aan Ton Arentsen.

De jaren ’30 kennen verschillende momenten. Zoals al gezegd, is er van de eerste twee jaar geen verslaglegging. In oktober 1932 speelt men “De eerlijke naam”. In 1933 speelt men twee kluchten. In 1936 waren er weinig financiën en andere tegenslagen. Er kon maar één stuk worden opgevoerd. In 1937 en 1938 waren er te weinig spelende leden en daardoor geen repetities en geen uitvoeringen

In de jaren ’30 werd er thuis bij de heer Werk gerepeteerd. Ten minste, in de periodes dat er repetities waren. In 1939 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen door het aantrekken van het nieuwe lid de heer I. Boom sr. Hij was al donateur en zegde toe dat er bij hem thuis gerepeteerd kon worden. Er werden nieuwe leden aangetrokken en een uitvoering voor april dat jaar werd gepland.

De eerste tien jaar van TIG zijn jaren van ups-and-downs. In de eerste instantie vol enthousiasme opgericht als middel voor ontspanning voor de werkende mens, kwam de vereniging na een aantal jaren in het slop terecht wegens leden- en geldtekort. Vanaf 1939 komt de vereniging er weer bovenop met name wegens de inzet van het ondernemende nieuwe lid, de heer I. Boom sr.

Een bewogen eerste decennium!

Vergelijkbare berichten