Eenmalige Donatie doen?

Sinds de Corona-crisis waait er een gure wind door de cultuursector. 
Ook TIG heeft hier veel last van: onze kosten zijn met 40-50% (!) gestegen.
Wilt u 
Toneelvereniging ‘Tot Ieders Genoegen’ steunen? Heel erg graag… 
Iedere bijdrage, groot of klein, wordt zeer gewaardeerd! 

Als u TIG wilt steunen, dan kunt u uw zelf een bedrag overmaken via uw bank naar 
NL43INGB0003881865 t.n.v. Toneelver. Tot Ieders Genoegen te Leiden onder vermelding van ‘eenmalige bijdrage’.

Hartelijk dank voor uw steun!