De repetities voor het nieuwe toneelstuk zijn bij Toneelvereniging Tot Ieders Genoegen alweer in volle gang. Ieder jaar is er in mei en november een opvoering van een toneelstuk en natuurlijk moet daar intensief voor gerepeteerd worden.

 

Januari 2015 zijn we begonnen met de repetities voor het stuk ‘Een vrouw moest verdwijnen…’

 

Wat we voor we aan het daadwerkelijke repeteren beginnen, altijd doen, is het stuk lezen. Dat houdt in dat we om een grote tafel zitten en dat we het stuk hardop voorlezen. Iedere speler heeft zijn eigen tekstboekje en iedere speler leest de tekst die bij zijn of haar personage hoort.

 

Goed. Het stuk is gelezen. Iedereen heeft er nu kennis mee gemaakt. Nu is het de gewoonte dat na het lezen, de fase van het ‘zetten’ ingaat. Zetten houdt in, dat de spelers, met hun tekstboekje in de hand, het toneelstuk gaan spelen en hun plaats gaan innemen op het toneel. Dit wordt natuurlijk uiterst nauwgezet geregisseerd door de regisseur. Bij TIG zijn er altijd twee regisseurs voor een toneelstuk.

 

Het zetten van het stuk neemt ongeveer vier repetities in beslag. Het is namelijk belangrijk, dat dit zorgvuldig gedaan wordt. Na het zetten komt de speelfase aan bod. En bij die fase zijn we nu aangeland. Gisteravond was de zesde repetitie van dit jaar en hebben we de fase van het zetten afgerond. In één avond is het hele tweede bedrijf van het toneelstuk gespeeld.

 

Nog maar een paar repetities en de spelers moeten hun tekst uit het hoofd kennen. De spelers krijgen gedurende de lees-, zetten- en een klein deel van de spelenfase de tijd om zich de tekst eigen te maken van hun personage. Dit is een periode van ongeveer 6 tot 8 weken. Sommige van de spelers kennen hun tekst al eerder, wat zeker tot tevredenheid van de regisseurs stemt (en extra werk voor de souffleuses).

 

De repetities zijn altijd heel gezellig. Er wordt serieus gewerkt, maar er is ook ruimte voor een grapje en een babbeltje.

 

Ik hoop dat ik jullie zo een inkijkje heb kunnen geven van wat er bij de repetities van TIG allemaal komt kijken. In de toekomst zal ik jullie verder op de hoogte houden van wat er tijdens de repetities allemaal gebeurt.